Danh mục: BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Danh mục: BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tuyển dụng nhân sự năm 2024
20 Tháng Hai, 2024 BÀI VIẾT LIÊN QUAN, TIN TỨC, TIN TỨC & HOẠT ĐỘNG, Tuyển dụng TAI PHAT

Công ty Cổ phần Tài Phát tuyển dụng nhiều ứng viên để đáp ứng kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau: 1/ 𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙋𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙃𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 – 𝙉𝙝𝙖̂𝙣 𝙨𝙪̛̣: 𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: – Thực hiện công việc hành chính, văn thư lưu trữ. – Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý

Read More